Jogi háttér > GVH eljárásrendje

GVH eljárásrendje

A GVH a versenytörvény és a közösségi versenyjog rendelkezéseit versenyfelügyeleti eljárásban érvényesíti. A versenyfelügyeleti eljárás elrendelésének, lefolytatásának és lezárásának szabályait a versenytörvény, s mögöttesen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) tartalmazza. A GVH eljárására a Ket-et csak akkor kell alkalmazni, ha a - GVH-ra irányadó különös eljárási szabályokat tartalmazó - versenytörvény a Ket. rendelkezéseitől eltérő szabályokat nem állapít meg.

A GVH versenyfelügyeleti eljárásai hivatalból vagy kérelemre indulnak.

A kereskedelmi törvény anyagi jogi rendelkezésein alapuló felügyeleti tevékenység körében induló eljárások során a GVH-nak a versenytörvényben található - az erőfölénnyel való visszaélés vizsgálata esetén irányadó - eljárásjogi és egyéb rendelkezéseket kell alkalmaznia. A kereskedői etikai kódexek jóváhagyásakor viszont a GVH kizárólag a Ket. rendelkezéseit alkalmazva jár el tekintettel arra, hogy sem a kereskedelmi törvény, sem a versenytörvény nem tartalmaz speciális szabályozást egy lehetséges, kereskedelmi törvényen alapuló kérelmes eljárásra.