Iratbetekintés

Iratbetekintés

A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásaiban az érintett vállalkozások képviselői – a versenytörvény rendelkezései szerint – jogosultak betekinteni a hivatali ügyeik nyomán keletkezett iratokba, valamint azokról másolatokat készíteni, vagy külön díjazás ellenében azokról másolatokat, vagy hiteles másolatokat készíttetni, és az adott ügyben felhasználni.

Az iratbetekintésre a GVH személyes vagy online formában is lehetőséget biztosít.