Ágazati vizsgálat

A GVH nemcsak egyes vállalkozás(ok) magatartásának vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárások lefolytatásával léphet fel a verseny védelme érdekében, hanem lehetősége van egy ágazat vagy egy piac versenyfolyamataival kapcsolatos általános tájékozódásra is. A versenytörvény felhatalmazza ugyanis a GVH elnökét ágazati vizsgálat elrendelésére, ha az adott ágazatban a piaci folyamatok a verseny sérülésére, torzulására utalnak. A vizsgálat során a piaci szereplőktől összegyűjtött információk részletes elemzésének eredményeként jelentés készül, amely később a GVH további tevékenységeinek (konkrét versenyfelügyeleti eljárásnak, illetve versenypártolási tevékenységnek) is alapjául szolgálhat. Az ágazati vizsgálat intézménye az európai gyakorlatban sem ismeretlen, az Európai Bizottság is élhet ezzel az eszközzel egy adott piac (ágazat) versenyproblémáinak átfogó feltárása érdekében.

A GVH ágazati vizsgálatot indított  a mobil szektorban,  a villamosenergia szektorban és a lakáscélú jelzáloghitelezés-és a média piacon.

Ágazati vizsgálatok

A bankkártya-elfogadás piacán végzett ágazati vizsgálat

Jelentés-tervezet a bankkártya-elfogadás piacán lefolytatott ágazati vizsgálatról

Ágazati vizsgálat a bankkártya-elfogadás piacán

Végleges jelentés az online szálláshelyfoglalás piacán lefolytatott ágazati vizsgálatról

A turizmus gazdasági ágazatába tartozó online szálláshelyfoglalás piacán indított ágazati vizsgálat tervezetének nyilvános észrevételezése

Ágazati vizsgálat az online szobafoglalások piacán

Végleges jelentés A lakás-takarékpénztári piac versenyszempontból című ágazati vizsgálatról

Ágazati vizsgálat a lakástakarék-péntári piac feltérképezésére

Média ágazati vizsgálat

Tanulmányok a Bankváltás ágazati vizsgálathoz

Bankváltás ágazati vizsgálat

Ágazati vizsgálat

Jelentés a villamosenergia szektorban lefolytatott ágazati vizsgálatról

Jelentés a jelzáloghitelezés tárgyában lefolytatott ágazati vizsgálatról

Jelentés a mobil szektorban lefolytatott ágazati vizsgálatról