A GVH által alkalmazott, a magyar piacra irányadó legfontosabb anyagi jogi és eljárásjogi szabályok

Versenyjog

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Eljárási jog

· 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Ágazati jogszabályok

· 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól (Gyftv.)