Jogi háttér > GVH eljárásrendje > Panasz, bejelentés

Panasz, bejelentés

A GVH hatáskörébe tartozó, a versenytörvénybe vagy a közösségi versenyszabályokba, illetve a kereskedelmi törvénybe ütköző magatartás észlelése esetén bárki panasszal vagy bejelentéssel fordulhat a GVH-hoz, amely a hivatalt segítő fontos piaci jelzés lehet, s a GVH döntése szerint eljárás elrendelését eredményezheti. Mind a panasz, mind a bejelentés benyújtása illetékmentes. A panaszos, illetve a bejelentő kérésére a GVH nem fedi fel a személyét az érintett vállalkozás(ok) előtt.

Mivel a GVH eljárásai hivatalból indulnak, a panaszos vagy bejelentő még akkor sem válik ügyféllé, ha a beadványa alapján indított a GVH vizsgálatot, s rá a Versenytanács döntése nincsen kihatással.

A bejelentés

Bejelentést a GVH által közzétett űrlap megfelelő kitöltésével lehet tenni, amelynek a bejelentő az űrlap - kötelezően kitöltendőként - jelölt rovatainak megválaszolásával, majd a GVH-hoz történő benyújtásával tesz eleget. Az űrlap letölthető a GVH honlapjáról vagy személyesen átvehető a GVH ügyfélszolgálatán, illetve kérésre postai úton is megküldjük.

A GVH vizsgálóinak két hónap – fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó bejelentés esetén harminc nap – áll rendelkezésükre annak elbírálására, hogy egy bejelentésben sérelmezett magatartással összefüggésben indokolt-e versenyfelügyeleti eljárás megindítása (Ez a határidő indokolt esetben egy alkalommal két hónappal meghosszabbítható.). Ha a bejelentés alapján nem indul eljárás, akkor az erről hozott végzés ellen a bejelentő a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A panasz

Panasz benyújtásával mindenféle formai kötöttség nélkül lehet jelezni a hivatal felé, ha valaki a versenytörvény megsértését észleli. A panasz, mint beadványforma választásának előnye az egyszerűség, a formai és tartalmi kötöttségek hiánya, így panasz lehet akár egy kézzel írt beadvány, levél, e-mail stb. is. Ennek következménye ugyanakkor, hogy a panasz elbírálása is egyszerűbb eljárásban történik.

A bejelentésről, illetve a bejelentés és a panasz közötti különbségről részletesebben itt olvashat.