A turizmus gazdasági ágazatába tartozó online szálláshelyfoglalás piacán indított ágazati vizsgálat tervezetének nyilvános észrevételezése

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) – az ágazati vizsgálat indításakor hatályos – 43/E. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal a jelentés nyilvánosságra hozatalát megelőzően biztosítja, hogy az érintettek a jelentés tartalmára írásban észrevételeket tehessenek. A jelentés tervezetét a Gazdasági Versenyhivatal 2015. november 17-én hozta nyilvánosságra, és az 30 napon keresztül elérhető és észrevételezhető volt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. fenti paragrafusa alapján az írásbeli észrevételekről összefoglalót készít, illetve az érintett piaci szereplőknek a jelentés tartalmára vonatkozó érdemi észrevételeit tartalmazó dokumentumokat – amennyiben azt a piaci szereplők kérték – a végleges jelentéssel egyidejűleg és azonos helyen – a Gazdasági Versenyhivatal honlapján – hozza majd nyilvánosságra. 

A vizsgálat során lefolytatott piackutatás eredménye letölthető PDF formátumban (1 MB). 

2016. január 5.

 

Ágazati vizsgálatok

Jelentés-tervezet a bankkártya-elfogadás piacán lefolytatott ágazati vizsgálatról

Ágazati vizsgálat a bankkártya-elfogadás piacán

Ágazati vizsgálat

Végleges jelentés az online szálláshelyfoglalás piacán lefolytatott ágazati vizsgálatról

Ágazati vizsgálat az online szobafoglalások piacán

Végleges jelentés A lakás-takarékpénztári piac versenyszempontból című ágazati vizsgálatról

Ágazati vizsgálat a lakástakarék-péntári piac feltérképezésére

Média ágazati vizsgálat

Tanulmányok a Bankváltás ágazati vizsgálathoz

Bankváltás ágazati vizsgálat

Ágazati vizsgálat

Jelentés a villamosenergia szektorban lefolytatott ágazati vizsgálatról

Jelentés a jelzáloghitelezés tárgyában lefolytatott ágazati vizsgálatról

Jelentés a mobil szektorban lefolytatott ágazati vizsgálatról