A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatot indított a Katedra Nyelviskola Kft-vel szemben, hogy ellenőrizze, teljesítette-e a vállalkozás a 2014-ben, versenytanácsi végzésben elrendelt kötelezettségeket.

A GVH a Katedra Nyelviskola Kft-vel szemben Vj/91/2013. számon lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásban a 2014. július 31-én kelt végzésével - a versenyfelügyeleti eljárás egyidejű megszüntetése mellett - a Katedra Nyelviskola Kft. által vállalt alábbi kötelezettségek teljesítését rendelte el:

  1. A Katedra vállalja, hogy a kötelezettségvállalását elfogadó versenytanácsi végzés kézhezvételtől számított 15. napon belüli időponttól kezdődő 6 hónapos időszakon keresztül a végzés rendelkező részét változatlan formában, valamint a végzés teljes szövegére mutató linket a www.katedra.hu című honlapján folyamatosan megjeleníti, illetve az ugyanezen 6 hónapos időszakban kiküldésre kerülő havi e-mail hírlevelében közzéteszi.

  1. A Katedra vállalja, hogy egy független kutatócéggel a nyelviskolák által képviselt minőségről a kötelezettségvállalását elfogadó versenytanácsi végzés kézhezvételtől számított 12 hónapon belül a (két nyelviskoláról tapasztalattal rendelkező) célcsoport vonatkozásában reprezentatív közvélemény-kutatást végeztet.

  1. A Katedra vállalja, hogy vállalásai teljesítését az A), illetve a B) pontban írt határidők elteltét követő 1-1 hónapon belül - az A) pont szerinti megjelenések, illetve a B) pont szerinti közvélemény-kutatás másolatának megküldésével - a Gazdasági Versenyhivatal számára külön felhívás nélkül igazolja.

  1. A jövőre nézve a Katedra vállalja, hogy minőséggel kapcsolatos piacelsőségi állítást csak olyan esetben alkalmaz, ha a fenti B) pont szerint lefolytatott közvélemény-kutatás adatai a kereskedelmi kommunikációban alkalmazott állítást alátámasztják.

A vállalkozással szemben 2015. július 30-án indított utóvizsgálatában azt ellenőrzi a GVH, hogy a vállalkozás a fenti kötelezettségeket teljesítette-e.

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 76. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján a GVH utóvizsgálatot tart a 75. § szerinti végzésben meghatározott kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében.

A Tpvt. 76. §-ának (3) bekezdése szerint az utóvizsgálatra a versenyfelügyeleti eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/79/2015.

Budapest, 2015. augusztus 24.

Gazdasági Versenyhivatal


Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban