A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Spártai Vitamin Kft.-vel szemben.

A GVH 2015. július 3-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Spártai Vitamin Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy a vállalkozás 2014. március 1-től a Spártai Vitamin márkanév alá tartozó termékek népszerűsítése során a kereskedelmi kommunikációkban az orvosi ajánlásra utaló állítások alkalmazásával, valamint a termékek 100%-ban természetes összetételére vonatkozó állítások alkalmazásával valószínűsíthetően megsértette az ágazati jogszabályokban szereplő előírásokat.

A Spártai Vitamin Kft. az orvosi ajánlásra utaló állítások alkalmazásával valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat. Ezen túl azzal, hogy a kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően nem kellően megalapozottan tett közzé a termékek összetételére vonatkozó állításokat, feltételezhetően megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 76/A. § alapján alkalmazott 10. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakat, 2014. december 13. napjától tanúsított magatartás tekintetében pedig a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-68/2015.

Budapest, 2015. július 15.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban