A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatot indított a Royalsekt Pezsgő-, Bor-, Üdítőital-gyártó Szövetkezeti Pincészet Zrt.-vel szemben, hogy ellenőrizze, teljesítette-e a vállalkozás a 2013-ban, versenytanácsi határozatban elrendelt kötelezettségeit.

A GVH a Royalsekt Pezsgő-, Bor-, Üdítőital-gyártó Szövetkezeti Pincészet Zrt.-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott Vj/33/2013. számú versenyfelügyeleti eljárásban 2013. december 20-án meghozott döntésével - a jogsértés megállapítása mellett - megtiltotta a vállalkozásnak, hogy kereskedelmi kommunikációiban az általa gyártott és forgalmazott „Szovjetszkoje Igrisztoje” pezsgők eredetére vonatkozóan azt az üzenetet közvetítse a fogyasztóknak, hogy azok orosz termékek.

Ezen felül a Versenytanács 15.000.000 Ft (azaz tizenötmillió forint) bírság megfizetésére kötelezte a Royalsekt Pezsgő-, Bor-, Üdítőital-gyártó Szövetkezeti Pincészet Zrt.-t.

A Royalsekt Pezsgő-, Bor-, Üdítőital-gyártó Szövetkezeti Pincészet Zrt.-vel szemben 2015. június 24-én indított utóvizsgálatában azt ellenőrzi a GVH, hogy a vállalkozással szemben lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírtak teljesültek-e.

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) jelen ügyben alkalmazandó, 2014. július 1. előtt hatályos 76. § (2) bekezdése alapján, a vizsgáló az eljáró versenytanács határozatával befejezett ügyben utóvizsgálatot tarthat. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/58/2015.

Budapest, 2015. július 8.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban