A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a  Royal Marketing Európa Kft.-vel  szemben.

A GVH 2015. augusztus 31-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Royal Marketing Európa Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy a vállalkozás megalakulása óta folyamatosan azzal keresi meg telefonon az üdülési joggal rendelkező fogyasztókat, hogy ezen érintett üdülési jogok értékesítésében segítséget nyújt, emellett internetes oldalán is ezt a benyomást kelti, holott a vállalkozás ténylegesen az üdülési jogok viszontértékesítésében nem működik közre, nyilatkozata szerint csak marketingtevékenységet végez. A szerződéskötés során lefolytatott szóbeli egyeztető megbeszélések alkalmával a meglévő üdülési jogok értékesíthetőségére, illetve azok várható időtartamára, valamint az értékesítés sikertelenségének kompenzálására vonatkozóan valószínűsíthetően nem kellően megalapozott tájékoztatásokat is nyújt a fogyasztóknak.

A GVH észlelte továbbá, hogy a Royal Marketing Európa Kft. a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszútávra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 24. § rendelkezése szerinti tájékoztatási követelményekkel kapcsolatos szabályoknak nem tett eleget, a fogyasztókat az előírások szerint egyes esetekben nem tájékoztatta.

Fenti magatartásával a Royal Marketing Európa Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés bg) alpontjában valamint h) pontjában, továbbá az Fttv. 7. § (1) bekezdésében foglalt tényállások megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-85/2015.

Budapest, 2015. szeptember 10

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban