A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a PROHOLIDAY Kft. és a Cofidis Magyarországi Fióktelepe vállalkozásokkal szemben.

A GVH 2015. április 10-én versenyfelügyeleti eljárást indított a PROHOLIDAY Kft. és a Cofidis Magyarországi Fióktelepe vállalkozásokkal szemben, mert azt észlelte, hogy a PROHOLIDAY Kft. az üdülési joggal már rendelkező fogyasztókat - telefonon történő megkeresést követően - üdülési jogukkal kapcsolatos egyeztető megbeszélésre invitálja. A vállalkozás célja azonban – tevékenységi spektrumára is figyelemmel – valószínűsíthetően új üdülési hetek értékesítése, és nem a fogyasztók meglévő üdülési hetének továbbértékesítésében való közreműködés.

A GVH észlelte továbbá, hogy a szóbeli egyeztetések alkalmával valószínűsíthetően olyan tájékoztatásokat ad a fogyasztóknak a PROHOLIDAY Kft., miszerint üdülési jogukat akkor értékesíti, ha a fogyasztók újabb üdülési terméket vásárolnak tőle. A tájékoztatások valószínűsíthetően az értékesítés várható sikerességére is kiterjednek azt ígérve, hogy az értékesítés gyorsan, néhány hónapon belül meg fog történni. A tájékoztatások nyomán a fogyasztók új üdülési terméket vásárolnak a vállalkozástól.

Az új üdülési termékek megvásárlásával kapcsolatban a szükséges – és a fogyasztók számára rendelkezésre nem álló – pénzügyi fedezetet a Cofidis Magyarországi Fióktelepe által nyújtott áruvásárlási és szolgáltatásnyújtási kölcsönszerződés keretében biztosítják. E körben a GVH észlelte, hogy a szóbeli tájékoztatások alkalmával a fogyasztók számára azt ígérik, hogy a kölcsönszerződés törlesztése csak rövid ideig, a várható értékesítésig esedékes. Így felmerül, hogy valószínűsíthetően a kölcsön futamidejére és a kölcsön visszafizetésével kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatások is megtévesztőek lehetnek értékesítés hiányában.

A GVH észlelte továbbá, hogy egyes, a PROHOLIDAY Kft. által megkötött szerződések esetén a szerződésben az üdülési hetek ellenértékeként feltüntetett tényleges (kedvezményekkel csökkentett) vételár és az üdülési hét eredeti áraként megjelölt vételár, a beszámítástól függetlenül egymással nincsenek összhangban. Minderre tekintettel felmerült, hogy a megvásárlásra kínált üdülési hetek valóban a megjelölt vételárral bírnak-e, így a megjelölt beszámítás a szerződésben foglaltak szerint ténylegesen megtörténik-e, a kedvezmény valóban és a megjelöltek szerint létezik-e.

Fentiekkel a PROHOLIDAY Kft. és a Cofidis Magyarországi Fióktelepe a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés bg) alpontjában, továbbá c) és h) pontjaiban foglalt tényállások megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-34/2015.

Budapest, 2015. április 28.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban