A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Premio Travel Holidays Kft.-vel szemben.

A GVH 2015. szeptember 22-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Premio Travel Holydays Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy a vállalkozás tevékenysége során az általa szervezett körutazásokat DM levelekben 2014. szeptember 13. napjától 59.990 Ft/főtől áron kedvezményes ajánlatként hirdette meg. Az eljárás alá vont megjelölte az utazás 209.990 Ft/főtől alapárát is, anélkül, hogy ezt a magasabb árat az utazás értékesítése során – a rendelkezésre álló adatok alapján – korábban alkalmazta volna.

A GVH észlelte továbbá, hogy a társaság a kappadókiai körutazás kedvezményes ajánlatához kuponnal igénybe vehető ajándék vacsorát hirdetett 29.990 Ft/fő értékben. Ugyanakkor a vacsorát a fogyasztók az árban eleve benne foglalt szolgáltatásként vehetik igénybe, így a vacsorára vonatkozó kereskedelmi kommunikáció valószínűsíthetően a többletkedvezmény látszatát kelti.

Fenti magatartásával a Premio Travel Holidays Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/93/2015.

Budapest, 2015. október 5.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban