A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárást a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben.

A GVH 2015. június 23-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben, mert azt észlelte, hogy a vállalkozás 2014 októberétől a Cetelem Hitelkártyához kapcsolódó Joker 24 szolgáltatását elektronikus dm-levelében úgy népszerűsítette, hogy a Magyar Cetelem Bank Zrt. az elektronikus dm-levél címzettjei számára minden 30 000 Ft feletti vásárlás esetén a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret terhére történt vásárlás összegére ingyen hitel igénylésének lehetőségét biztosítja, 4 havi futamidő mellett, fix részlettel, 0% THM-mel.

Az e-dm levél címzettjei áruvásárlás mellett dönthettek, ugyanakkor utóbb derült ki, hogy számos címzett – a Joker 24 szolgáltatás feltételeire tekintettel – nem tudta igénybe venni azt, ezáltal az eljárás alá vont vállalkozás tévesen azt a látszatot keltette, hogy az e-dm levél címzettjei jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.

Fenti magatartásával a Magyar Cetelem Bank Zrt. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-56/2015.

Budapest, 2015. július 7.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban