A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Deko-Impex Szolgáltató Kft.-vel szemben.

A GVH 2015. július 17-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Deko-Impex Szolgáltató Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy a vállalkozás a Diabo növényi hatóanyagú étrend-kiegészítő termék népszerűsítésére szolgáló elektronikus úton kiküldött hírleveleiben a terméket úgy népszerűsítette, hogy annak alkalmazásával a vércukorszint csökkenthető. Ezzel a magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás az étrend-kiegészítő termék kapcsán valószínűsíthetően betegség megelőzésére és kezelésére vonatkozó állítást alkalmazott, s ezzel a magatartásával valószínűsíthetően megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (3) bekezdésében foglaltakat, figyelemmel az Éltv. 10. § (4) bekezdésében foglaltakra.

A Deko-Impex Szolgáltató Kft. a Diabo növényi hatóanyagú étrend-kiegészítő termék népszerűsítésére szolgáló sajtóhirdetésekben – a PR cikkek és a termék hirdetéseinek együttes megjelenítésével – azt a benyomást keltette, hogy a termék alkalmazásával, a vércukorszint normál szinten tartásával segítséget nyújt azon fogyasztóknak, akik esetében felmerül cukorbetegség gyanúja,.

Fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdése b) pontjának bj) alpontjában foglaltakat, és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-72/2015.

Budapest, 2015. augusztus 3.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban