A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Bindsystem Hungary Kft.-vel szemben.

A GVH 2015. július 24-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Bindsystem Hungary Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy a vállalkozás 2014. február 28. napjától a fogyasztókkal történő első kapcsolatfelvételkor, valamint a személyes találkozáskor valószínűsíthetően arról tájékoztatja a meglévő üdülési jogukat értékesíteni szándékozókat, hogy üdülési jogukat megvásárolja a cég azzal a feltétellel, ha az általa működtetett kereskedelmi közösségi szolgáltatásba belépnek, és az azzal járó rendszerhasználati díjat megfizetik.

A rendelkezésre álló adatok alapján azonban valószínűsíthetően később ténylegesen nem történik meg az üdülési jog átírása, így a kapcsolódó költségeket továbbra is a fogyasztók viselik.

A fogyasztók a kereskedelmi közösségi szolgáltatás keretében az üdülési jogukért ún. BIND egységeket kapnak az ígéret szerint, amely egységek a közösségi rendszeren belül levásárolhatóak. Az eljárás alá vont vállalkozás viszont valószínűsíthetően nem tudja garantálni sem az állandó és megfelelő termékválasztékot, sem azt, hogy a rendszeren belül elégséges lenne csak a BIND egységek használata fizetéskor.

Fenti magatartásával a Bindsystem Hungary Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A GVH észlelte továbbá, hogy valószínűsíthetően a vállalkozás elsődleges célja a rendszerhasználati díj fogyasztók általi megfizettetése, nem pedig az üdülési jog tényleges megvásárlása.

Fentiekkel a Bindsystem Hungary Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-75/2015.

Budapest, 2015. augusztus 5.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban