A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának, az élelmiszerek reklámozására vonatkozó szabályok, valamint a támogatással nem rendelkező gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó szabályok feltételezett megsértése miatt indított eljárást  a W-Business s.r.o., valamint a Trend-Commers Kft. vállalkozásokkal szemben.

A GVH 2015. július 6-án versenyfelügyeleti eljárást indított a W-Business s.r.o., valamint a Trend-Commers Kft. vállalkozásokkal szemben, mert azt észlelte, hogy a W-Business s.r.o az eljárás alá vont vállalkozások érdekében 2015 januárjától országos médiaszolgáltatón keresztül, illetve meghatározott weboldalakon több termék népszerűsítése során tett valószínűsíthetően jogszabályba ütköző állításokat.

A Medosan Kurkuma Plus elnevezésű étrend-kiegészítő termék népszerűsítése során országos médiaszolgáltatón keresztül, illetve a www.medosankurkumaplus.hu weboldalon olyan egészségre, valamint  az emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó állításokat alkalmazott, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati jogszabályi előírásoknak.

Fenti magatartásával a W-Business s.r.o valószínűsíthetően megsértette a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 1169/2011/EU számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (1169/2011/EU rendelet) 7. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, illetve a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv) 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, valamint az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (3) bekezdésében foglaltakat.

A Medobalance elnevezésű étrend-kiegészítő termék népszerűsítése során országos médiaszolgáltatón keresztül, illetve a www.medobalance.hu weboldalon olyan egészségre, valamint az emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó állításokat alkalmazott, amely állítások valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati jogszabályi előírásoknak.

Fenti magatartásával a W-Business s.r.o valószínűsíthetően megsértette az 1169/2011/EU számú rendelet 7. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, illetve az Fttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, az 1169/2011/EU számú rendelet 7. cikk (3) bekezdésében foglaltakat.

A Medohair elnevezésű étrend-kiegészítő termék népszerűsítése során országos médiaszolgáltatón keresztül, illetve a www.medohair.hu weboldalon a termék adott célra való alkalmasságával, a használatától várható eredményekkel, előnyeivel kapcsolatban tett állításokat alkalmazott.

A W-Business s.r.o az eljárás alá vont vállalkozások érdekében folytatott fenti magatartásával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A Reduline 36 elnevezésű gyógyászati segédeszköz termék népszerűsítésére szolgáló országos médiaszolgáltatón keresztül, illetve a www.reduline-36.hu weboldalon a terméket valószínűsíthetően nem a használati útmutató szerint mutatta be. Ezzel szemben a használati útmutató értelmében a termék alkalmazása túlsúly esetén testsúlycsökkentő diéta keretében, míg a testsúly megőrzése érdekében tudatos zsírszegény táplálkozás keretében alkalmazandó. Az egyes reklámfilmek nem tartalmazzák a gyógyászati segédeszköz rendeltetésszerű használatához szükséges, külön jogszabályban meghatározott figyelmeztető szöveget, és nem tartalmaznak egyértelmű felhívást a használati útmutató megismerésének a szükségességére.

A W-Business s.r.o az eljárás alá vont vállalkozások érdekében folytatott fenti magatartásával valószínűsíthetően megsértette a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 17. § (1) bekezdés d), e) és f) pontjában foglaltakat.

Fentiekben hivatkozott kereskedelmi kommunikációk országos médiaszolgáltatón keresztül történő közzétételét a W-Business s.r.o rendelte meg, amely vállalkozás közvetlenül érdekelt a kereskedelmi gyakorlattal érintett termék értékesítésében, eladásának ösztönzésében, hiszen a hivatkozott honlapokon a termék megrendelését lehetővé teszi. Ezen túlmenően a hivatkozott kereskedelmi kommunikációkban megjelenítésre került a Trend-Commers Kft. üzlete is, a Trend-Commers Kft. az érintett termékek bolti forgalmazója, így a kereskedelmi gyakorlattal érintett termék értékesítése, eladásának ösztönzésében közvetlenül érdekében áll.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-69/2015.

Budapest, 2015. július 16.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban