A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatot indított a Schwabe Hungary Kft., valamint a Schwabe Central and Eastern Europe GmbH & CO KG vállalkozásokkal szemben, hogy ellenőrizze, teljesítették-e a vállalkozások a 2014-ben, versenytanácsi határozatban elrendelt kötelezettségeket.

A GVH a 2014. december 10-én meghozott határozatában megállapította, hogy a Schwabe Hungary Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot és jogsértő reklámozást folytatott, amikor a Pearls Winter+, Pearls IC, Pearls YB, acidophilus Pearls elnevezésű étrend-kiegészítő termékekkel összefüggésben egyes kereskedelmi kommunikációkban egészségre vonatkozó állításokat tett, s megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását. Továbbá kötelezte a vállalkozást, hogy a határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül igazolja a GVH-nak azt, hogy a fenti tiltásnak megfelelően abbahagyta a jogsértő magatartást. Ezen felül megállapította, hogy a Schwabe Hungary Kft. által tanúsított magatartásért mindkét eljárás alá vont, azaz a Schwabe Hungary Kft. és a Schwabe Central and Eastern Europe GmbH & CO KG felelős, ezért a Schwabe Hungary Kft.-t 315.000 Ft (azaz háromszáztizenötezer forint), a Schwabe Central and Eastern Europe GmbH & CO KG-t 4.530.000 Ft (azaz Négymillió-ötszázharmincezer forint) bírság megfizetésére kötelezte.

A Schwabe Hungary Kft. és a Schwabe Central and Eastern Europe GmbH & CO KG vállalkozásokkal szemben 2015. június 30-án indított utóvizsgálatában azt ellenőrzi a GVH, hogy a vállalkozásokkal szemben lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírtak teljesültek-e.

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 76. § (2) bekezdése alapján, a vizsgáló az eljáró versenytanács határozatával befejezett ügyben utóvizsgálatot tarthat. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-67/2015.

Budapest, 2015. július 9.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban