A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatot indított a Kyäni Hungary Kft. és a Kyäni Europe AB vállalkozásokkal szemben, hogy ellenőrizze, teljesítették-e a vállalkozások a 2014-ben, versenytanácsi határozatban elrendelt kötelezettségeket.

A GVH a Kyäni Hungary Kft. és a Kyäni Europe AB vállalkozásokkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott Vj/70/2013. számú versenyfelügyeleti eljárásban 2014. július 14-én meghozott döntésével - a jogsértés megállapítása mellett - megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását, s ezen felül 6.000.000 Ft (azaz hatmillió forint) bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozást. A GVH döntésében megállapította, hogy amennyiben a bírságot a Kyäni Europe AB önként nem fizeti meg és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel a Kyäni Europe AB-vel egyetemlegesen kötelezni fogja a Kyäni Hungary Kft.-t a bírságnak, illetve annak be nem hajtott részének megfizetésére.

A Kyäni Hungary Kft. és a Kyäni Europe AB vállalkozásokkal szemben 2015. június 25-én indított utóvizsgálatában azt ellenőrzi a GVH, hogy a vállalkozásokkal szemben lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírtak teljesültek-e.

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) jelen ügyben alkalmazandó, 2014. július 1. előtt hatályos 76. § (2) bekezdése alapján, a vizsgáló az eljáró versenytanács határozatával befejezett ügyben utóvizsgálatot tarthat. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-63/2015.

Budapest, 2015. július 8.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban