A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatot indított a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft.-vel szemben, hogy ellenőrizze, a 2013-ban határozatban elrendelt jogsértő magatartás megszüntetését a vállalkozás teljesítette-e.

A GVH a 2014. március 31-én meghozott döntése szerint a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. a fogyasztókat megtévesztette, amikor kereskedelmi kommunikációiban a „Magyar Éremkibocsátó Intézet” megnevezést használta, illetve amikor azt közölte, hogy egyes nemzeti pénzverdék hivatalos forgalmazója, s ezáltal valótlanul az állami elismertség, illetve az állami háttér látszatát keltette a fogyasztókban. Továbbá tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor megtévesztésre alkalmas állításokat tett egyes termékei korlátozott elérhetőségével és a termékek kedvezményes árával összefüggésben. A GVH döntésében megállapította, hogy a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdése b) pontja be) és bg) alpontjainak, c) és g) pontjának megvalósításával megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat, és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 77. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását.

A Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft.-vel szemben 2015. március 18-án indított utóvizsgálatában azt ellenőrzi a GVH, hogy a vállalkozással szemben lefolytatott Vj/53/2013. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban elrendeltek szerint a jogsértő magatartást a cég megszüntette-e.

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) jelen ügyben alkalmazandó, 2014. július 1. előtt hatályos 76. § (2) bekezdése alapján, a vizsgáló az eljáró versenytanács határozatával befejezett ügyben utóvizsgálatot tarthat. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/27/2015.

Budapest, 2015. április 7.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban