A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt eljárást indított a Klubpont Kft.-vel szemben.

A GVH 2014. október 16-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Klubpont Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy a cég értékesítői valószínűsíthetően az üdülési joggal már rendelkező fogyasztókat előadásokra hívják meg annak ígéretével, hogy meglévő üdülési jogukat értékesíteni tudják. Az előadáson már valószínűsíthetően kiderül, hogy nem értékesítésről, hanem kreditpontokra történő beváltásról van szó, ugyanakkor az érintett fogyasztók a meglévő üdülési joguk továbbértékesítése érdekében a vállalkozás által népszerűsített kreditgyűjtő programban való részvételre szóló szerződést kötnek, az azzal járó szolgáltatási díj megfizetése mellett. A pontokkal megvásárolható termékek és szolgáltatások körét ugyanakkor feltételezhetően eltérő módon határozzák meg a szerződést megelőzően és azt követően, illetve az üdülési jog a beváltáskor ígértek ellenére továbbra is a fogyasztó tulajdonában marad.

Fentiekkel a Klubpont Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási szám: Vj-92/2014.

Budapest, 2014. november 4.

Gazdasági Versenyhivatal

 

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban