Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-35/2013. ügyszámon eljárást indított az EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. április 17-én versenyfelügyeleti eljárást indított az EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (EFOTT Kft.) szemben, mert az általa, az EFOTT 2012 Fesztivál készpénzhasználat-mentessé tétele céljából kibocsátott EFOTT Kártya használatát ugyan Házirendben határozta meg, ellenben a rendelkezésre álló információk alapján kérdéses, hogy a kártyák visszaváltásának lehetőségével és költségeivel kapcsolatosan megfelelően tájékoztatta-e a fogyasztókat.

Fenti magatartásával az EFOTT Kft. valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdése bf) és c) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. május 10.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu