Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Licitia Kft- és a Telestore Hungary Kft.-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-32/2013. ügyszámon eljárást indított a Licitia Kft- és a Telestore Hungary Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. április 12-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Licitia Kft- és a Telestore Hungary Kft-vel szemben, mert a TERRAMAGON +Plus és TERRAMAGON +7 elnevezésű mágneses készülékek népszerűsítése során azok használatától várhatóan olyan előnyöket jelenítenek meg, valamint a termékeknek olyan egészségre ható és gyógyhatásokat tulajdonítanak, amelyek valószínűsíthetően nem kellően megalapozottak. Ezzel a magatartással a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontjában és a törvény 6. § (1) bekezdésének bg), bj) alpontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértették a 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

Továbbá a termékekkel kapcsolatban közzétett állítások azt sugallják a fogyasztók számára, hogy a készülékek orvostechnikai eszköznek minősülnek, holott valószínűsíthetően ilyen minősítéssel nem rendelkeznek. Kérdéses tehát, hogy a nevezett készülékek forgalmazása jogszerűen történik-e. Ezzel a magatartással az eljárás alá vont vállalkozásokok, az Fttv. mellékletének 9. pontjában foglaltakra figyelemmel valószínűsíthetően megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében rögzített tilalmat.

Mivel nevezett termékek értékesítési ára huzamosabb ideig kedvezményes volt, felmerülhet, hogy az eljárás alá vont vállalkozások megtévesztik a fogyasztókat a termékek kedvezményes ára, és a biztosított kedvezmény valós mértéke tekintetében.

Fenti magatartással a Licitia Kft. és a Telestore Hungary Kft. az Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak megvalósításával valószínűsíthetően megsértették a törvény 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. április 19.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu