Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-103/2009. ügyszámon eljárást indított a Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának, és a megtévesztő reklám közzétételére vonatkozó rendelkezések feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. augusztus 6-án versenyfelügyeleti eljárást indított az Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft. ellen, mert az általa gyártott és forgalmazott kozmetikai készítményekkel kapcsolatban valószínűsíthetően jogosulatlanul és megtévesztő módon alkalmazta a Biokontroll védjegyet különböző kommunikációs eszközökön, amivel azt a képzetet keltette, hogy a minősítés az egész termékskála előállítására vonatkozik, holott a vállalkozás valójában bizonyos növényi alapanyagok termesztésére rendelkezik tanúsítással.

Tekintettel arra, hogy a tájékoztatások mind az üzleti partnerekhez (pl. szépségszalonok), mind a fogyasztókhoz eljutottak, ezért az eljárás alá vont az üzleti partnereknek szóló tájékoztatásokkal valószínűsíthetően megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 12. §-ában foglaltakat, a fogyasztóknak szóló tájékoztatásokkal pedig megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) az mellékletének 3. pontját és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésének rendelkezéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. október 8.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu