Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-115/2009. ügyszámon eljárást indított a Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. szeptember 16-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. ellen, mert az általa forgalmazott Fastum gél kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően megtévesztően jelenítette meg a Fastum gél felszívódási képességét a nátrium-diklofenák tartalmú készítményekkel szemben, amikor egyben a Fastum gél nagyobb hatékonyságára is utalt, továbbá valószínűsíthetően megtévesztő tájékoztatást adott arról, miért nyerte el a termék a Superbrands címet.

A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. ezen magatartásával valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A vizsgálattal érintett időszak 2008. november 1-jétől az eljárásindítás napjáig tart.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. szeptember 28.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu