Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti utóvizsgálat indult több, jelentős piaci erővel rendelkező áruházlánc ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-023/2008., Vj-091/2008., Vj-093/2008. és Vj-094/2008. ügyszámokon utóvizsgálati eljárásokat indított annak megállapítására, hogy a Tesco Globál Áruházak Zrt, a Provera Beszerzési Kft., a Magyar Hipermarket Kft., a Csemege-Match Kereskedelmi Zrt., a Profi Magyarország Kereskedelmi Zrt., az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., illetve a Metro Kereskedelmi Kft. teljesítették-e kötelezettségvállalásaikat.

A GVH a Tesco Globál Áruházak Zrt. (Tesco), a Provera Beszerzési Kft. (Provera), a Magyar Hipermarket Kft., a Csemege-Match Kereskedelmi Zrt., a Profi Magyarország Kereskedelmi Zrt., az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., illetve a Metro Kereskedelmi Kft. (Metro) eljárás alá vont vállalkozások ellen a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) szerinti jelentős piaci erővel rendelkező kereskedőnek a Kertv. 7. §-ának (1)-(2) bekezdései, a beszállítóval szembeni jelentős piaci erővel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése tárgyában négy versenyfelügyeleti eljárást indított párhozamosan, egyet korábban. Az eljárásokban a 2008. szeptember 22-én kelt Vj-023/2008/72. ügyszámú, a 2008. december 15-én kelt Vj-091/2008/49. ügyszámú, a 2008. december 15-én kelt Vj-093/2008/59. ügyszámú, illetve a 2008. december 12-én kelt Vj-094/2008/44. ügyszámú végzésében - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 75. §-ának (1) bekezdése alapján - kötelezettségeket írt elő az eljárás alá vontak számára. Egy további vizsgálat is folyt a Vj-092/2008. ügyszámon a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ellen, azonban a társaság még az eljárás befejezése előtt összhangba hozta a beszállítói szerződéseit a Kertv. rendelkezéseivel, így ellene a versenyhatóság megszüntette az eljárást.

A Vj-023/2008. számú eljárásban a GVH arra kötelezte a Tescot, hogy - vállalásával egyezően -, a 2009. március 1-jével kezdődő üzleti évre vonatkozó szerződési tárgyalások megkezdése előtt olyan szerződési ajánlatot küldjön beszállítói részére

  • amelyben a visszáruval, a kötbérrel és a minőségellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezések tekintetében a 2007. évtől érvényesített szerződések szövegezése szerepel azon beszállítók esetében is, amelyekkel a 2007. évet megelőzően kötött szerződés van jelenleg érvényben;

  • amelyben a Kondíciós Lapon jelenleg apró betűvel írott szerződéses rendelkezéseket a szerződésekben máshol alkalmazott betűnagysággal azonosan tünteti fel; továbbá

  • amely szerint saját szolgáltatásait utólag számlázza.

A Vj-091/2008 számú eljárásban a GVH - vállalásával egyezően - arra kötelezte a Proverát hogy a 2009. évre beszállítóival kötött szerződéseiben

  • ne szerepeltessen kizárólagos akciótartásra vonatkozó előírást;

  • egyöntetű betűméretet használjon.

A GVH a Vj-093/2008. számú eljárásban - vállalásával egyezően - arra kötelezte az Auchant, hogy a 2009. évre a beszállítóival kötött szerződéseibe építse be a kapcsolattartás módját akként, hogy kérésre információt ad a beszállító részére termékei fogyásáról.

A Vj-094/2008. számú eljárásban a GVH - vállalásával egyezően - arra kötelezte Metrot, hogy a beszállítóival kötött Országspecifikus Szállítási Szerződését aszerint módosítsa, hogy annak

  • a II.1. pontjából a kizárólagos akciótartásra vonatkozó előírás;

  • a II.2. és a II.6. pontjából a javára fennálló időbeli és mennyiségi korlátozás nélküli visszáruzási jog; továbbá

  • a szállítóváltásból, illetve a szállító programváltásából fakadó kedvezményveszteségek szállító általi megtérítését tartalmazó II.7. és II.8. pontja teljes egészében

törlésre kerüljön.

A versenytörvény vonatkozó rendelkezése értelmében a GVH köteles utóvizsgálatot folytatni annak megállapítása érdekében, hogy a kötelezettségvállalást az eljárás alá vont teljesítette-e. Ha az eljárás alá vont az előírt kötelezettséget nem teljesítette, a GVH Versenytanácsa bírságot szab ki. A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. szeptember 21.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu