Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Larasan Ltd. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-105/2009. ügyszámon eljárást indított a Larasan Ltd. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. augusztus 7-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Larasan Ltd. ellen, mert az eljárás alá vont vállalkozás az Artrosilium elnevezésű készítményének népszerűsítése során olyan gyógyhatást tulajdonított termékének, amely valószínűsíthetően szakmailag nem kellően megalapozott, s mivel ezek az információk több formában is elérhetőek voltak a fogyasztók számára, ezért a vizsgálat kiterjed a fenti termék értékesítésének teljes tájékoztatási gyakorlatára.

A Larasan Ltd. fenti magatartásával a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében valószínüsíthetően megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) III. fejezetének rendelkezéseit, valamint a 2008. szeptember 1-jével kezdődő időszak során pedig vélhetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. §-a (4) bekezdése szerinti melléklet 17. pontját, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. szeptember 10.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu