Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Johnson & Johnson ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-104/2009. ügyszámon eljárást indított a Johnson & Johnson Kft. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának, és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. augusztus 7-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Johnson & Johnson Kft. (Johnson & Johnson) ellen, mert nevezett vállalkozás reklámfilmjeiben olyan állításokat és összehasonlító animációt tett közzé, amelyeket valószínűsíthetően nem tud bizonyítani, mint például: akár 37%-kal hatékonyabb védelem a szivárgás ellen; a csavart borda hatékonyabban szívja fel a nedvességet; az egyetlen tampon csavart bordákkal; a nedvszívóképességet összehasonlító animáció; 97%-ban szivárgásmentes éjszaka; verhetetlen védelem.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás fogyasztók számára nyújtott, a fenti kijelentéseket tartalmazó teljes tájékoztatási gyakorlatának vizsgálatára 2008. január 1-jétől a vizsgálat megindításának időpontjáig.

A Johnson & Johnson fenti magatartásával valószínűsíthetően megvalósította a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2008. szeptember 1-je előtt hatályos III. fejezete 8. §-a (2) bekezdésének a) pontját és ezzel megvalósította a Tpvt. 8. §-ának (1) bekezdését, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv). 6. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezéseket, és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. szeptember 9.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu