Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Kinizsi Bank Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-094/2009. ügyszámon eljárást indított a Kinizsi Bank Zrt. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. július 20-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Kinizsi Bank Zrt. (Kinizsi Bank) ellen, mert nevezett vállalkozás a 2009. április 6-tól meghirdetett "tavaszváró arany" akciója keretében 11%-os tiszta kamatot ígérő reklámjaiból nem derül ki, hogy az csak az 1.000.000 Ft-nál magasabb összegű betétekre vonatkozik.

Az akció 2009. április 6-ától 2009. május 4-ig tartott, és ezen időszak alatt a Kinizsi Bank integrált reklámkampányt folytatott az akció népszerűsítésére. Tekintettel az egységes kereskedelmi gyakorlatra, a versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az akció teljes kommunikációs gyakorlatára, az akció népszerűsítését célzó, a fenti időszakban alkalmazott összes kommunikációs eszközre.

Fenti magatartásával a Kinizsi Bank valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 7. §-át, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. szeptember 9.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu