Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a BROKERNET HOLDING Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-097/2009. ügyszámon eljárást indított a BROKERNET HOLDING Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zrt. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. július 20-án versenyfelügyeleti eljárást indított a BROKERNET HOLDING Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközvetítő Zrt. ellen, mert az eljárás alá vont vállalkozás a befektetési egységhez kötött életbiztosítási termékek esetében a befektetések biztonságosságáról adott tájékoztatásaival valószínűsíthetően megsértette a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) III. fejezetét.

Mivel az életbiztosítási termékek esetében a befektetések biztonságosságával kapcsolatos információk több formában is elérhetők voltak a fogyasztók számára, a vizsgálat kiterjed az eljárás alá vont életbiztosítási termékek értékesítésére vonatkozó teljes tájékoztatási gyakorlatára, azaz valamennyi általa, a fogyasztók számára közzétett közlésre.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. augusztus 6.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu