Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-095/2009. ügyszámon eljárást indított a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. ellen a jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. július 22-én versenyfelügyeleti eljárást indított a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. ellen, mert az eljárás alá vont vállalkozás az általa 2008 decemberében készített és azt követően Mindszent vételkörzetében alkalmazott szórólapon összehasonlító reklámot tett közzé, azonban az Optanet Szolgáltató Kft. kábeltelevíziós szolgáltatásával való összehasonlítás nem minden tekintetben volt tárgyilagos.

Az eljárás alá vont ezen magatartásával valószínűsíthetően megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 13. §-ának (2) bekezdését, amely szerint az összehasonlító reklám

  • kizárólag azonos rendeltetésű vagy azonos szükségleteket kielégítő árukat hasonlíthat össze,

  • tárgyilagosan köteles összehasonlítani az áruk egy vagy több lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságát,

  • ha tartalmazza az áruk árainak összehasonlítását, köteles azt tárgyilagosan bemutatni,

  • eredetmegjelöléssel rendelkező termékek összehasonlítása esetén kizárólag azonos eredetmegjelölésű termékekre vonatkozhat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. augusztus 5.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu