Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Coop Hungary Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-085/2009. ügyszámon eljárást indított a Coop Hungary Zrt. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. június 22-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Coop Hungary Zrt. ellen, mert a 2008. november 1-jétől 2009. április 11-éig tartó időszakban az országos érvényességű Coop akciós kiadványokban meghirdetett termékek egyrészt nem álltak rendelkezésre bizonyos franchise partnerekhez tartozó Coop üzletekben - vagy mert a terméket egyáltalán nem is forgalmazták, vagy mert nem készültek megfelelő készlettel az akcióra -, másrészt az akciós terméket nem a meghirdetett akciós áron értékesítették bizonyos Coop üzletekben.

Az országos érvényességű Coop akciós kiadványok megjelentetéséről a Coop Hungary Zrt., mint franchise gazda gondoskodik, míg az abban foglaltak betartatásáért az egyes franchise partnerek felelősek, ám az egyes franchise partnerek működéséről (akár azok készletezésével, akár azok árazással kapcsolatos magatartásáról) az akciós kiadvány megjelentetője nem rendelkezik információval.

A Coop Hungary Zrt. a fenti magatartással valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-ában, illetve az Fttv. mellékletének 5. pontjában foglaltakat és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának előírását.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. július 17.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu