Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-075/2009. ügyszámon eljárást indított a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. ellen üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. június 5-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. ellen, mert az által 2008 októberében közzétett "Összefogás a tudásért" elnevezésű pályázaton rész vevő és szerződést kötő üzletfelek a pályázati kiírás alapján alaposan feltételezhették, hogy az eljárás alá vont vállalkozással történő tankönyvellátási szerződés megkötése esetén valamennyi általuk igényelt tankönyvhöz hozzájuthatnak.

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8/B. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint a tankönyvellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg azzal a megkötéssel, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell az iskola nevét, székhelyét, OM azonosító számát; a tankönyvforgalmazó azonosító adatait (név, cím, székhely, adószám, bankszámlaszám, képviselő neve), és a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének (TVOT) kódszámát. Mivel a TVOT kódszám a tankönyvellátási szerződés kötelező tartalmi eleme, a GVH tudomása szerint pedig a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. nem tagja a TVOT-nek, ebből következően valószínűsíthetően TVOT kódszámmal sem rendelkezik, így a hatályos jogszabályok szerint nem jogosult tankönyvellátási szerződést kötni.

A versenyfelügyeleti eljárás az "Összefogás a tudásért" pályázat közzétételére, annak tartalmára, az ahhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységre, valamint az ahhoz kapcsolódóan kötött szerződésekre terjed ki.

A Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. fenti magatartásával valószínűsíthetően megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 8.§-ának (1) bekezdését, mely szerint tilos a gazdasági versenyben az üzletfeleket megtéveszteni.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. július 8.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu