Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. és a Béres Gyógyszergyár Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-072/2009. ügyszámon eljárást indított az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. és a Béres Gyógyszergyár Zrt. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának, az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának és a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. június 2-án versenyfelügyeleti eljárást indított az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. és a Béres Gyógyszergyár Zrt. ellen, mert a Béres Gyógyszergyár Zrt. által gyártott és forgalmazott Béres Egészségtár Porcerő FORTE filmtablettához kapcsolódó 2008. július 1. - 2008. december 31. közötti marketingkommunikációs kampányokban használt reklámeszközökön a versenyfelügyeleti eljárással érintett termék akképpen van feltüntetve, hogy egészségpénztári számla terhére megvásárolható, ennek ellenére az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. az egészségpénztári számlán való jóváírást nem tette lehetővé ügyfelei számára, és adóköteles jövedelemként tartotta azt nyilván.

Az eljárás alá vont vállalkozások a fenti magatartásukkal valószínűsíthetően megsértették a 2008. szeptember 1-jét megelőző időszak tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) III. fejezetében foglalt rendelkezéseket, valamint a 2008. szeptember 1-jével kezdődő időtartam tekintetében pedig a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-a (1) bekezdésében foglaltak megvalósításával az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Tpvt. III. fejezetében foglalt rendelkezéseket.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. július 8.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu