Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. és "A rák ellen, az emberért, a holnapért!" Társadalmi Alapítvány ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-068/2009. ügyszámon eljárást indított a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. és "A rák ellen, az emberért, a holnapért!" Társadalmi Alapítvány ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. május 25-én versenyfelügyeleti eljárást indított a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. ellen, mert az általa forgalmazott PREVENTA márkanevű csökkentett deutérium-tartalmú termékeiről megfelelő szakhatósági engedélyek hiányában, valószínűsíthetően valótlanul állítja, hogy azok alkalmasak daganatos megbetegedések gyógyítására, továbbá "A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány ajánlásával" szöveg és az alapítvány logójának a reklámokban való szerepeltetésével megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytat, mert ezáltal megalapozatlanul azt a látszatot kelti, hogy a PREVENTA termékekkel a daganatos megbetegedések gyógyíthatóak.

"A rák ellen, az emberért, a holnapért!" Társadalmi Alapítvány eljárás alá vonását indokolja, hogy a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.-vel kötött együttműködési szerződése alapján szerepeltetheti a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. az alapítvány ajánlásának tényét a PREVENTA termékek reklámjaiban, a fentiek szerint a fogyasztói döntések torzítására alkalmas módon.

Az eljárás alá vont vállalkozások fenti magatartásukkal a 2008. szeptember 1-jét követő időszakban valószínűsíthetően megsértették a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. július 7.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu