Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali utóvizsgálat indult a Hippocampus-BRT Kft., az Eni-Med Magyarország Kft., és az Europa Utazásinformációs Bt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-058/2008. ügyszámon utóvizsgálati eljárást indított a Hippocampus-BRT Kft., az Eni-Med Magyarország Kft., és az Europa Utazásinformációs Bt. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. május 7-én versenyfelügyeleti utóvizsgálatot indított a Hippocampus-BRT Kft., az Eni-Med Magyarország Kft., és az Europa Utazásinformációs Bt. ellen, hogy ellenőrizze, nevezett vállalkozások eleget tesznek-e a GVH Versenytanácsa 2008. szeptember 23-án kelt Vj-58/2008/030. ügyszámon hozott határozatában foglalt rendelkezéseknek.

A versenytanácsi határozat megállapította, hogy az eljárás alá vontak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 77. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak, amikor a 2006., a 2007. és a 2008. években a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékeknek betegséget diagnosztizáló és kezelő, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonítottak. A versenyhatóság a bírság kiszabása mellett az eljárás alá vontakat a jogsértő magatartás további folytatásától a határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével eltiltotta, valamint arra kötelezte továbbá a vállalkozásokat, hogy minden olyan általuk üzemeltetett vagy használt internetes honlap nyitó oldalán, amelyen bármilyen tájékoztatást tesznek közzé a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékekkel kapcsolatban, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, annak feltételét követő fél éven át ismertessék a Versenytanács határozatának rendelkező részét.

A vizsgáló a Tpvt. 76. §-a (1) bekezdés c) pontja alapján az eljáró versenytanács határozatában foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében utóvizsgálatot tart.

A versenyfelügyeleti utóvizsgálat megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások jogsértést követtek el. Az eljárás a versenytanácsi határozotban foglaltak betartásának ellenőrzésére irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. június 9.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu