Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Praktiker ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-057/2009. ügyszámon eljárást indított a Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. április 30-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. (Praktiker) ellen, mert nevezett vállalkozás az országos terjesztésű és a honlapján is közzétett reklám- és helyi kiadványaiban, valamint az áruházaiban elhelyezett árucímkéken a Yakimoto elektromos kerékpárra vonatkozóan olyan információkat közölt, amelyek valószínűleg alkalmasak voltak arra, hogy megtévesszék a fogyasztókat, ezáltal olyan ügyleti döntés meghozatalára késztessék, amelyet egyébként feltételezhetően nem hoztak volna meg. Így pl. az áru lényeges jellemzőinek, különösen műszaki jellemzőinek, ezen belül elsősorban az elérhető maximális sebesség és hatótávolság vonatkozásában olyan lényeges információkat közölt a fogyasztókkal, amelyek valószínűsíthetően nem valós tényeken alapultak.

A Praktiker fenti magatartással valószínűsíthetően megsértette a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) III. fejezetének, valamint az ezt követő időszak során közzétett tájékoztatások révén pedig a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-ának rendelkezéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. május 28.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu