Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az Érem Művészeti Intézet ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-054/2009. ügyszámon eljárást indított az Érem Művészeti Intézet ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. április 27-én versenyfelügyeleti eljárást indított az Érem Művészeti Intézet ellen, mert nevezett vállalkozás az általa forgalmazott Ferenc József aranypénz utánveretének népszerűsítéséhez használt reklámokban kedvezményes, 1990,- Ft-os áron hirdette az érmét. A hirdetések részét képezte egy előjegyzési kupon, amelyen a következő szöveg szerepelt: "A kupon beküldésével előjegyzem a legszebb magyar aranykorona 24 karátos aranyozású színezüst utánveretét 1990,- forintért (+postaköltség). Ezzel jogosultságot szerzek további válogatott magyar aranypénzek utánveretének kedvezményes megvásárlására is."

A GVH megállapította, hogy az érmékhez kedvezményes áron valószínűsíthetően csak az a fogyasztó juthatott hozzá, aki az egész sorozatra megrendelést adott le, illetve, hogy a kupon beküldését követően a fogyasztó a kedvezményes érmével együtt egy tájékoztató levelet is kapott az eljárás alá vonttól, amelyben arról informálja, hogy ezentúl havi rendszerességgel további, a gyűjtemény részét képező aranypénz utánvereteket fog részére küldeni. Amennyiben a fogyasztó a gyűjtemény további darabjait nem kívánta kézhez kapni, ezt kellő időben, egy levelezőlapon kellett az eljárás alá vont vállalkozásnak jeleznie. Ennek hiányában a sorozat további darabjait havi rendszerességgel postázta a vállalkozás.

Az eljárás alá vont vállalkozás a fentiekben kifejtett magatartása révén valószínűsíthetően megvalósította az Fttv. 7. §-ának (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt rendelkezéseket, és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. május 20.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu