Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Magyar Telekom Nyrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-047/2009. ügyszámon eljárást indított a Magyar Telekom Nyrt. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. április 6-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Telekom Nyrt ellen, mert nevezett vállalkozás 2008. év végén meghirdetett -3000 perc ajándékba- elnevezésű akciójában érvényesíthető, 2009. január 31-ig leforgalmazható ajándék 3000 perc - az egyes kommunikációs eszközökben megjelenő üzenettel ellentétben - ténylegesen nem minden új előfizetésre vonatkozott. Az akció 2008. november 17-től 2008. december 31-ig tartott és ezen időszak alatt a Magyar Telekom Nyrt. intenzív, integrált reklámkampányt folytatott az akció népszerűsítésére. Tekintettel az egységes kereskedelmi gyakorlatra, a versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az akció teljes kommunikációs gyakorlatára, az akció népszerűsítését célzó, a fenti időszakban alkalmazott összes kommunikációs eszközre.

Fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. és 7. §-ait és ezzel feltételezhetően megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. április 20.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu