Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a Centrum Parkoló Rendszer Kft., a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal VJ-037/2009. ügyszámon eljárást indított a Centrum Parkoló Rendszer Kft., a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2009. március 26-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Centrum Parkoló Rendszer Kft., a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 21. §-ában foglalt gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH észlelte, hogy az eljárás alá vont vállalkozásoknak a parkolási díjakhoz kapcsolódó ügyviteli- és postaköltség alkalmazásával és mértékével kapcsolatos magatartása valószínűsíthetően megsértette a Tpvt. 21.§-át, amely szerint tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. április 7.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu