Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a Monte Vigo Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-026/2009. ügyszámon eljárást indított a Monte Vigo Kft. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. február 20-án a Monte Vigo Kft. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) III. fejezetben foglalt tilalmak feltételezett megsértése miatt.

A GVH észlelte, hogy fent nevezett vállalkozás az általa 2006-ig "IMMUN + Zöldalma ecet" néven, majd 2006-tól "Zöldalma ecet takarmány alapanyag" néven forgalmazott termékre vonatkozó tájékoztatásai valószínűsíthetően szakmailag nem megalapozott - a termékek kedvező élettani hatására utaló - megállapításokat tartalmaztak.

A Monte Vigo Kft. fenti magtartásával valószínűsíthetően megsértette a Tpvt. III. fejezetének rendelkezéseit, mivel állításaik/információik több formában is elérhetők voltak a fogyasztók számára, a vizsgálat kiterjed az eljárás alá vont fenti termékeire vonatkozó, 2005. szeptembere és 2008. augusztus 31. közötti teljes tájékoztatási gyakorlatra, azaz valamennyi az eljárás alá vont által közzétett/elérhetővé tett/fogyasztók részére megküldött közlésre.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. március 16.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu