Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyelet eljárás indult a City Tour Hop On Hop Off Idegenforgalmi Kft. és a BKV Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal VJ-121/2008 ügyszámon eljárást indított a City Tour Hop On Hop Off Idegenforgalmi Kft. és a BKV Zrt. ellen versenykorlátozó megállapodás tilalmának, valamint a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2008. szeptember 16-án a City Tour Hop On Hop Off Idegenforgalmi Kft. és a BKV Zrt. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 11. §-ában foglalt versenykorlátozó megállapodás tilalmának, valamint a BKV Zrt. ellen a Tpvt. 21- §-ában foglalt gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH észlelte, hogy a BKV Zrt. és a City Tour Hop On Hop Off Idegenforgalmi Kft. ("City Tour Kft.") között létrejött megállapodás értelmében a BKV Zrt. nem járul hozzá buszmegállóinak használatához a City Tour Kft-n kívüli utazási szolgáltatók számára, ha azok hasonló jellegű szolgáltatást kívánnak nyújtani, mint a City Tour Kft. A felvázolt magatartással valószínűsíthetően megsértették az eljárás alá vontak a Tpvt. 11. §-át, mely szerint: "Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások társadalmi szervezetének, a köztestületnek, az egyesülésnek és más hasonló szervezetnek a döntése (a továbbiakban együtt: megállapodás), amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki [-]." A BKV Zrt. továbbá magatartásával valószínűsíthetően megsértette a Tpvt 21. §-át különös tekintettel a c) és i) pontokra, amelyek kimondják, hogy tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen indokolatlanul elzárkózni az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat létrehozásától, illetve fenntartásától, valamint tilos a piacra lépést más módon indokolatlanul akadályozni.

A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2008. október 1.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu