A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti gyakorlat alkalmazása tilalmának feltételezett megsértése miatt eljárást indított a Stationeryland Kft.-vel szemben.

A GVH 2015. február 6-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Stationeryland Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy a cég az üzletfeleket ingyenes, vagy próba iroda- és tisztítószer csomag megküldésének ajánlatával keresi meg. A csomag áráról és tartalmáról nem tájékoztatja az üzletfeleket, akik így e lényeges információkról csak a csomag megküldése után érkező számlából szereznek tudomást. Továbbá,

  • az üzletfelek a csomag ellenértékét tartalmazó számlát a csomag átvételét követően több nappal később, jellemzően 14 napon túl kapják meg, amikor már az ellenérték kifizetése esedékes;

  • arról tájékoztatja az üzletfeleket, hogy lemond minden követelésről, ha az általa felajánlott kedvezményes összeget kifizetik;

  • az üzletfelek számára a megkeresés jogi természete, valamint a csomag átvételének következményei nem egyértelműek.

Fenti magatartásával a Stationeryland Kft. valószínűsíthetően megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 9.§-át.

A közérdek védelme szükségessé teszi eljárás lefolytatását, figyelemmel arra, hogy valószínűsíthetően jogsértő gyakorlatával az eljárás alá vont vállalkozás az üzletfeleket az ország egész területén keresi meg.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-010/2015.

Budapest, 2015. február 20.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban