A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának, valamint az élelmiszerek reklámozására vonatkozó ágazati rendelkezések feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Broncheé International Kft.-vel szemben.

A GVH észlelte továbbá, hogy a Zonit Ice PigmentTM kozmetikai termék népszerűsítése során saját weboldalán és egyéb honlapokon valószínűsíthetően egészségre gyakorolt hatására vonatkozó megtévesztő állításokat, megtévesztő gyógyhatásállításokat, valamint valószínűsíthetően megtévesztő, a termék adott célra való alkalmasságával, a használatától várható eredményekkel, előnyeivel kapcsolatos állításokat tett közzé.

A GVH észlelte továbbá, hogy a vállalkozás a Broncheé VisionTM étrend-kiegészítő készítmény és a Broncheé ViniGran étrend-kiegészítő készítmény népszerűsítése során saját weboldalán és egyéb honlapokon valószínűsíthetően az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati jogszabályoknak nem megfelelő módon közölt egészségre gyakorolt hatására vonatkozó megtévesztő állításokat.

A GVH észlelte továbbá, hogy a Zonit Ice PigmentTM kozmetikai termék népszerűsítése során saját weboldalán és egyéb honlapokon valószínűsíthetően egészségre gyakorolt hatására vonatkozó megtévesztő állításokat, megtévesztő gyógyhatásállításokat, valamint valószínűsíthetően megtévesztő, a termék adott célra való alkalmasságával, a használatától várható eredményekkel, előnyeivel kapcsolatos állításokat tett közzé.

A GVH észlelte továbbá, hogy a vállalkozás a Broncheé VisionTM étrend-kiegészítő készítmény és a Broncheé ViniGran étrend-kiegészítő készítmény népszerűsítése során saját weboldalán és egyéb honlapokon valószínűsíthetően az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati jogszabályoknak nem megfelelő módon közölt egészségre gyakorolt hatására vonatkozó megtévesztő állításokat.

A GVH a fentieken túlmenően észlelte, hogy vállalkozás a Broncheé ChondroCart étrend-kiegészítő készítmény népszerűsítése során saját weboldalán és egyéb honlapokon a terméknek valószínűsíthetően jogsértően gyógyhatást tulajdonított, illetve hogy a Brocheé International Kft. a Broncheé Harpa kozmetikai termék népszerűsítése során saját weboldalán és egyéb honlapokon valószínűsíthetően megtévesztő gyógyhatásállításokat tett közzé.

Fenti magatartásaival a Broncheé International Kft. valószínűsíthetően megsértette a kozmetikai termékekről szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1223/2009/EK rendelet) 20. cikk (1) bekezdésében foglalt tilalmat, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, az Fttv. Melléklet 17. pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, továbbá a 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdésében foglalt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/109/2015.

Budapest, 2015. november 23.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban