A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-20/2014. ügyszámon eljárást indított az Euro Benefit Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2014. március 12-én versenyfelügyeleti eljárást indított az Euro Benefit Kft-velszemben, mert valószínűsíthetően olyan tájékoztatást ad ügyfeleinek az üdülési joguk értékesítésével kapcsolatban, hogy az könnyebben és gyorsabban eladható külföldi vevőknek azzal a feltétellel, ha újabb üdülési jogot vásárolnak tőle. Ezt jó befektetési lehetőségnek tüntetik fel azzal, hogy az újonnan megvásárolt üdülési jog árába beleszámítják a már meglévő üdülési jogokat, holott valószínűsíthetően az újonnan megvásárolt üdülési jog sem értékesíthető nagyobb arányban, mint a már meglévő. Fenti tájékoztatások alapján feltételezhető, hogy a fogyasztók a meglévő üdülési jog értékesítésének reményében további üdülési jogot vásárolnak. Az Euro Benefit Kft. a tájékoztatások alkalmával valószínűsíthetően nem kellően megalapozottan állította, hogy az egyes üdülési jogokkal kapcsolatos ajánlatok csak nagyon korlátozott ideig érhetőek el az előadások, egyeztetések alkalmával a fogyasztóknak felvázolt feltételek mellett.

Fenti magatartásával az Euro Benefit Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 7. pontjában, továbbá az Fttv. 6. § (1) bekezdés bg) alpontjában, c) pontjában valamint h) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2014. március 27.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban