A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-53/2014. ügyszámon eljárást indított az iBio Plus Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2014. május 29-én versenyfelügyeleti eljárást indított az iBio Plus Kft-vel szemben, mert fogyasztókat és üzletfeleket ingyenes próba iroda- és tisztítószer csomag megküldésének ajánlatával keres meg, viszont a csomag átvételének következményei nem egyértelműek, mert annak ára és tartalma csak az átvétele után válik ismertté, s a csomag ellenértékét tartalmazó számla is legtöbbször több nappal később érkezik meg, amikor már az ellenérték kifizetése válik esedékessé. Ezek után arról tájékoztatja a fogyasztókat és az üzletfeleit, hogy lemond minden követelésről, ha az általa felajánlott kedvezményes összeget kifizetik.

Fenti magatartásával az iBio Plus Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 8. § (1) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat, valamint valószínűsíthetően megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 10. §-át.

A közérdek védelme szükségessé teszi eljárás lefolytatását, figyelemmel arra, hogy valószínűsíthetően jogsértő gyakorlatával az eljárás alá vont az üzletfeleket az ország egész területén keresi meg.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2014. június 19.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható változat PDF verzióban