A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-13/2014. ügyszámon eljárást indított a Varosetta Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2014. február 6-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Varosetta Kft-vel szemben, mert az általa forgalmazott pulzáló mágnesterápiás készülék népszerűsítése során valószínűsíthetően nem kellően megalapozott állításokat tett közzé a termék használatával elérhető gyógyhatást illetően. A vizsgált időszak kezdő napja 2012. szeptember 10. Továbbá az árubemutatókon több alkalommal kedvezményes árat hirdetett meg, s kiindulási árként a 990.000 Ft-os kezdő árat jelölte meg. Kérdéses azonban, hogy ez a kezdő ár valaha alkalmazásra került-e. A bemutatókon alkalmazott kedvezményes árral kapcsolatban többször is azt kommunikálta, hogy az kizárólag csak az adott bemutatón érhető el a fogyasztók számára.

Fenti magatartásával a Varosetta Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 7. valamint 17. pontjában és az Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2014. február 26.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban