A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-56/2014. ügyszámon eljárást indított a Bio-Herb Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2014. június 13-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Bio-Herb Kft-vel szemben, mert a 105 Deuterium Water Balance elnevezésű termék népszerűsítése során valószínűsíthetően azt a benyomást keltette a fogyasztókban, hogy a 105 Deuterium Water Balance elnevezésű ivóvíz alkalmas lehet a rákos megbetegedések kezelésére, valamint 105 ppm deutérium tartalmú. Emellett az eljárás alá vont vállalkozás a terméket a Magyar Rákellenes Liga ajánlásával népszerűsítette.

Fenti magatartásával a Bio-Herb Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontjában, valamint 6. § (1) bekezdésének b) pontjában és 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat és feltételezhetően megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. § (3) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2014. július 4.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

 Nyomtatható verzió PDF formátumban