A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-10/2014. ügyszámon eljárást indított a Schwabe Hungary Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2014. január 31-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Schwabe Hungary Kft-vel szemben, mert a Pearls Winter+, a PearlsIC, a Pearls YB és a acidophilus Pearls elnevezésű étrend-kiegészítőket számos olyan egészségre ható tulajdonsággal, gyógyhatásra utaló állítással és egyéb kiemelt, speciális tulajdonságokkal népszerűsítette, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerekre irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak.

Fenti magatartásával a Schwabe Hungary Kft. valószínűsíthetően megsértette egyrészről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (2) bekezdésének b) pontjában, illetőleg ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdésében előírt tilalmat – figyelemmel az Éltv. 10. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésre; másrészről a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat az Fttv. mellékletének 17. pontjában és az Fttv. 6. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2014. február 17.

Gazdasági Versenyhivatal

 

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban