Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Propharmatech Egészségügyi Műszaki Kutató-fejlesztő Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-35/2012. ügyszámon eljárást indított a Propharmatech Egészségügyi Műszaki Kutató-fejlesztő Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2012. május 11-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Propharmatech Egészségügyi Műszaki Kutató-fejlesztő Kft-vel szemben, mert a PSO-ROOZ ápoló krém és sampon elnevezésű termékek terápiás hatásaival kapcsolatban olyan állításokat tesz közzé a nyomtatott sajtóban, valamint egyes televiziós reklámokban, amelyek szakmailag valószínűleg nem kellően megalapozottak.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont PSO-ROOZ bőrápoló krém és samponnal kapcsolatban 2009. szeptember 1. napjától alkalmazott kereskedelmi kommunikációjára.

Fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontjában, a 6. § (1) bekezdés bg) és bj) alpontjaiban, valamint a 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállások megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Gazdasági Versenyhivatal

Budapest, 2012. május 23.

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu