Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Hansa-Kontakt Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-88/2010. ügyszámon eljárást indított a Hansa-Kontakt Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. szeptember 8-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Hansa-Kontakt Kft-vel szemben, mert "A magyar üzletlánc" szlogennel jellemzett CBA áruházakban

  • a 2010. április 1. és 10. között érvényes reklámújságban magyar termékként (-Magyar termék- felirat + nemzeti zászló) hirdetett olyan termékeket is, melyek származási helye nem Magyarország, például: Szerencsi Party étbevonó (Csehország), Tomi Kristály, csomagolástól függően (Ausztria, Lengyelország, Szerbia);

  • a 2010. május 6. és 15. közötti időszakban érvényes reklámkiadványban az ERU Camping teavajat szintén magyar.

Az eljárás alá vont vállalkozás a fenti magatartása révén valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéseket, és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. november 10.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu